6 WeWi

In de pool 'Wetenschappen' leer je exact waarnemen en daaruit conclusies en wetmatigheden afleiden. In de wetenschappelijke vakken besteed je tijd en aandacht aan het verzamelen van feitenmateriaal, het opzoeken van gegevens in tabellen, boeken, databanken ... Je leert ontleden en beoordelen om op die manier natuurwetenschappelijke verschijnselen te verklaren en een methodische aanpak verder te ontwikkelen.

In de pool 'Wiskunde' ga je nog dieper in op de ontwikkeling van het denken in het algemeen en je verdiept je in specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak. Bij wiskundige vraagstukken hecht je zowel belang aan de theoretische fundering als aan de vorming van vaardigheden en attitudes om het probleem verder te analyseren.

  • Studiejaar: 6de
  • Uren per week: 32 uren

VAKKEN

Godsdienst
2

Aardrijkskunde

1

Biologie

2
Chemie2
Duits1
Wiskunde6
Engels2
Frans3
Fysica3
Geschiedenis2
Nederlands4
L.O.2
Seminaries1
Uitbreiding wiskunde1


menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x