Inschrijven

Omdat de belangstelling voor onze school groter is dan het aantal beschikbare plaatsen moeten we echter een maximumcapaciteit bepalen voor de inschrijvingen voor schooljaar 2022 – 2023.

  • De capaciteit bedraagt 145 leerlingen in het eerste jaar van de eerste graad.

We voorzien eerst een inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen.

Dit zijn kinderen die tot dezelfde ‘leefentiteit’ behoren dan leerlingen van onze school. We bedoelen hiermee:

  • Kinderen die broers en/of zussen (twee gemeenschappelijke ouders) op onze school hebben al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Kinderen die halfbroers en/of halfzussen (één gemeenschappelijke ouder) op onze school hebben al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Kinderen die eenzelfde domicilie hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) bv stiefbroers of stiefzussen

Tot de voorrangsgroep behoren verder nog:

  • Kinderen van personeelsleden van het Sint-Paulusinstituut.

De voorrangsperiode gaat van start op 10 januari 2022 (de eerste schooldag na de kerstvakantie) en loopt tot vrijdag 25 februari 2022.

Kinderen die tot de voorrangsperiode behoren en die niet werden ingeschreven tijdens deze periode verliezen hun voorrang.

De vrije inschrijvingsperiode gaat van start op zaterdag 12 maart om 14 u.

Om de inschrijvingen correct te laten verlopen voorzien we in volgende procedure:

  • De inschrijvingen verlopen chronologisch.
  • We starten zaterdag met inschrijven vanaf 14u, niet eerder.
  • De school houdt zich volledig buiten de regeling die ouders vooraf onderling afspreken.
  • Vanaf 14u krijg je een volgnummer. De uitgereikte volgorde is een chronologische volgorde op dat moment. Dit volgnummer is van essentieel belang bij het verdere verloop van de inschrijving. Raak het dus zeker niet kwijt. Je zal in dat geval achteraan de rij moeten aanschuiven.
  • Bij inschrijven dien je je KIDS ID of een document waaruit de identiteit van de leerling blijkt voor te leggen.

Wij hopen op deze manier de inschrijvingen correct en vlot te laten verlopen en kijken er alvast naar uit om jullie te mogen ontvangen.

De voorrangsperiode voor inschrijving werd afgesloten op 25/02/2022.

Aantal vrije plaatsen voor inschrijving voor 1A: 92

Inschrijvingen voor het tweede - zesde jaar:

Gelieve contact op te nemen op het nummer (053) 62 33 82

Mail: info@sint-paulus.be

Telefoon: (053) 62 33 82

Aarzel niet om ons te contacteren als u meer info wenst!

Directie en personeel

Sint-Paulusinstituut

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x