6 WeWi Lat

In de pool 'Wetenschappen' leer je exact waarnemen en daariut conclusies en wetmatigheden afleiden. In de wetenschappelijke vakken besteed je tijd en aandacht aan het verzamelen van feitenmateriaal, het opzoeken van gegevens in tabellen, boeken, databanken... Je leert ontleden en beoordelen om op die manier natuurwetenschappelijke verschijnselen te verklaren en een methodische aanpak verder te ontwikkelen.

In de pool 'Wiskunde' ga je nog dieper in op de ontwikkeling van het denken in het algemeen en je verdiept je in specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak. Bij wiskundige vraagstukken hecht je zowel belang aan de theoretische fundering als aan de vorming van vaardigheden en attitudes om het probleem verder te analyseren.

In de lessen Latijn zal je veel aandacht besteden aan de cultuurstudie en lectuur, literaire genres waarin teksten bestudeerd worden zowel qua inhoud als qua stijl.

  • Niveau: ASO
  • Studiejaar: 6de
  • Uren per week: 32 uren

VAKKEN

Godsdienst
2

Aardrijkskunde

1

Biologie

2
Chemie2
Wiskunde6
Engels2
Frans3
Fysica3
Geschiedenis2
Nederlands4
L.O.2
Wetenschappekijk tekenen1
Latijn2


menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x