THUIS IN DE WERELD VAN MODERNE TALEN

MODERNE TALEN2A MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN – 2A MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN CLIL In het tweede jaar zijn de vakken van het basispakket (25 u) voor alle leerlingen in heel Vlaanderen hetzelfde. Je krijgt een brede basisvorming met een gelijke start en aanpak voor iedereen.

Kies je de basisoptie Modern Talen en wetenschappen dan maak je een zeer veelzijdige keuze en dit met een sterke focus op wetenschappen. We vullen deze basisoptie in met 2 u moderne talen en 3 uur wetenschappen. In het deel moderne talen verbreden en verdiepen we de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands.

 Je talenten kan je verder ontwikkelen in de talentenmodule (2 u) die je kiest: STEM, medialab 2.0, sport, crealab, cultuur, economie en ondernemen, het coole/koele klimaat. Kies je in het tweede jaar voor CLIL dan zijn aardrijkskunde en geschiedenis de vakken die aangeboden worden als CLIL-vak met Engels als doeltaal.

Lessentabel 2A Moderne talen en wetenschappenLessentabel 2A Moderne talen en wetenschappen CLIL

GRAAD II (aso)

3 ECONOMIE TALEN (2020-2021) – 3 ECONOMIE TALEN CLIL (2020-2021)4 ECONOMIE TALEN – 4 ECONOMIE TALEN CLIL Je hebt het tweede jaar A van de 1 ste graad gevolgd. Je hebt belangstelling voor actualiteit en hoe de economische werkelijkheid in elkaar zit. Ondernemen is het centrale thema. Je bestudeert welke activiteiten plaatsvinden binnen een onderneming, welke rol de overheid krijgt in de internationale handel… Ook het aspect boekhouding komt aan bod. Kies je voor Economie met 4 u wiskunde (EcT) dan zal je vier Europese talen grondig leren: Nederlands, Frans, Engels en Duits. In het 4 de jaar heb je 1 u toegepaste economie (boekhouden). Kies je in het derde jaar voor CLIL dan is geschiedenis het vak dat aangeboden wordt als CLIL-vak met Engels als doeltaal; in het vierde jaar is M.O. het CLIL-vak met Engels als doeltaal.

Lessentabel 3 Economie Talen (2020-2021)
Lessentabel 3 Economie Talen CLIL (2020-2021)
Lessentabel 4 Economie Talen
Lessentabel 4 Economie Talen CLIL

GRAAD III (aso)

5 ECONOMIE MODERNE TALEN – 5 MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN – 5 MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN/LATIJN6 ECONOMIE MODERNE TALEN – 6 MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN In de studierichting Economie-Moderne Talen zal je vier belangrijke Europese talen grondig leren: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Economie en talen vormen dus de belangrijkste aspecten. In het vak economie krijg je de basisvorming en bestudeer je het deelvak bedrijfseconomie (kadert binnen het bedrijfsbeleid) en het deelvak algemene economie (analyse van micro- en macro-economische verschijnselen). Kies je voor de studierichting Moderne talen-wetenschappen dan volg je een richting die de combinatie biedt van de 2 polen ‘Moderne talen’ en ‘wetenschappen’ (een taalkundige en wetenschappelijke vorming). In de pool ‘Moderne Talen’ ben je geboeid door taal (je leert de vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits) en je verdiept je ook graag in de socioculturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt. In de pool ‘wetenschappen’ maken de wetenschappelijke vakken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes waarbij wiskundige principes toegepast worden. Kies je voor Moderne Talen – wetenschappen - Latijn, dan zal je naast de polen ‘Moderne talen’ en ‘Wetenschappen’ voor de optie Latijn ook veel aandacht besteden aan de cultuurstudie en lectuur, literaire genres waarin teksten bestudeerd worden zowel qua inhoud als qua stijl.

Lessentabel 5 Economie - Moderne Talen
Lessentabel 5 Moderne Talen - Wetenschappen
Lessentabel 5 Moderne Talen - Wetenschappen/Latijn
Lessentabel 6 Economie - Moderne Talen
Lessentabel 6 Moderne Talen - Wetenschappen

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x