THUIS IN DE WERELD VAN KLASSIEKE TALEN

KLASSIEKE TALEN

Graad I

1A LATIJN – 1A LATIJN CLIL

In het eerste jaar zijn de vakken in het basispakket (27 u) voor alle leerlingen in heel Vlaanderen hetzelfde. Naast het basispakket kies je in 1A (in onze school) voor Latijn (4 u) en media (1 u).
Geschiedenis en L.O. wordt ook aangeboden als CLIL-vak met Engels als doeltaal.

Lessentabel 1A Latijn
Lessentabel 1A Latijn CLIL


2A LATIJN – 2A LATIJN CLIL

Je hebt het eerste jaar 1A Latijn of 1A Latijn CLIL gevolgd. Je hebt interesse voor taal, cultuur en literatuur. Je kijkt niet op tegen woord- en zinsontleding. Je beschikt over de nodige discipline om regelmatig te studeren. In het tweede jaar zijn de vakken van het basispakket (25 u) voor alle leerlingen in heel Vlaanderen hetzelfde. Je krijgt een brede basisvorming met een gelijke start en aanpak voor iedereen. Binnen deze basisoptie Klassieke Talen, Latijn, verdiep je je verder in de Romeinse taal, literatuur, cultuur en geschiedenis. Je stimuleert je analytisch en creatief vermogen met tekst-, zins- en woordontleding. De basisoptie bestaat uit 5 u Latijn. Je talenten kan je verder ontwikkelen in de talentenmodules (2 u): Sport, Crealab, STEM, Samen jezelf ontdekken, World@School, Op de planken, Operatie Proper.
Kies je in het tweede jaar voor CLIL dan zijn aardrijkskunde en geschiedenis de vakken die aangeboden worden als CLIL-vak met Engels als doeltaal.

Lessentabel 2A Latijn
Lessentabel 2A LATIJN CLILGraad II (aso)

Latijn (Doorstroom - domeinoverschrijdend)

In de lessen Latijn lezen we beroemde verhalen. Zo staan de mythe van Icarus en de uitbarsting van de Vesuvius op het programma. Ook het beroemde liefdesverhaal van Hero en Leander komt aan bod. Twee geliefden, gescheiden door de zee. Zal hun liefde alles overwinnen of eindigt het voor hen net zo triest als voor Romeo en Julia?

Benieuwd hoe het verder afloopt met Hero en Leander? Dan is de richting Latijn iets voor jou!

WIE? Je hebt in de eerste graad de basisoptie Latijn gevolgd. Je bent verbaal-linguïstisch sterk en in staat om op een abstracte manier om te gaan met talen. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je hebt weinig moeite om complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbesef te verwerken.

WAT? Een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Hier wordt een brede algemene vorming gecombineerd met een uitgebreid pakket wiskunde en Latijn.

TOEKOMST? Na een opleiding Latijn ben je klaar voor hoger onderwijs. De opleiding is zo ruim, dat je er alle kanten mee uit kan. Je talent en interesse bepalen je keuze voor een professionele of academische bacheloropleiding.

Lessentabel 3 Latijn
Lessentabel 4 Latijn


Graad III (aso) (2022-2023)

5 MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN - LATIJN
6 WETENSCHAPPEN – WISKUNDE - LATIJN

Kies je voor de studierichting Moderne talen-wetenschappen - Latijn dan volg je een richting die de combinatie biedt van de 2 polen ‘Moderne talen’ en ‘wetenschappen’ (een taalkundige en wetenschappelijke vorming). Je bent hierbij geboeid door taal en je verdiept je ook graag in de socioculturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt. De wetenschappelijke vakken maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes waarbij wiskundige principes toegepast worden.

Kies je voor de studierichting Wetenschappen-wiskunde - Latijn dan volg je een richting die de combinatie biedt van de 2 polen ‘Wetenschappen’ en ‘Wiskunde’ (een wetenschappelijke en wiskundige vorming). In de pool ‘Wetenschappen’ maken de wetenschappelijke vakken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes waarbij wiskundige principes toegepast worden. In het poolvak’ wiskunde’ kom je tot wiskundige modellen waarin problemen kunnen beschreven en opgelost worden. Op die manier verwerf je niet alleen kennis en algemene denkmethodes maar ontwikkel je ook belangrijke attitudes zoals nauwkeurigheid, kritische zin en doorzettingsvermogen.

Kies je voor de optie Latijn, dan zal je veel aandacht besteden aan de cultuurstudie en lectuur, literaire genres waarin teksten bestudeerd worden zowel qua inhoud als qua stijl.

Lessentabel 5 Moderne Talen – Wetenschappen/Latijn
Lessentabel 6 Wetenschappen – Wiskunde/Latijn

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x