THUIS IN DE WERELD VAN KLASSIEKE TALEN

KLASSIEKE TALEN

Graad I

1A LATIJN – 1A LATIJN CLILIn het eerste jaar zijn de vakken in het basispakket (27 u) voor alle leerlingen in heel Vlaanderen hetzelfde. Naast het basispakket kies je in 1A (in onze school) voor Latijn (4 u) en media (1 u).
Geschiedenis en L.O. wordt ook aangeboden als CLIL-vak met Engels als doeltaal.

Lessentabel 1A Latijn
Lessentabel 1A Latijn CLIL

2A LATIJN – 2A LATIJN CLILJe hebt het eerste jaar 1A Latijn of 1A Latijn CLIL gevolgd. Je hebt interesse voor taal, cultuur en literatuur. Je kijkt niet op tegen woord- en zinsontleding. Je beschikt over de nodige discipline om regelmatig te studeren. In het tweede jaar zijn de vakken van het basispakket (25 u) voor alle leerlingen in heel Vlaanderen hetzelfde. Je krijgt een brede basisvorming met een gelijke start en aanpak voor iedereen. Binnen deze basisoptie Klassieke Talen, Latijn, verdiep je je verder in de Romeinse taal, literatuur, cultuur en geschiedenis. Je stimuleert je analytisch en creatief vermogen met tekst-, zins- en woordontleding. De basisoptie bestaat uit 5 u Latijn. Je talenten kan je verder ontwikkelen in de talentenmodule (2 u) die je kiest: STEM, medialab 2.0, sport, crealab, cultuur, economie en ondernemen, het coole/koele klimaat.
Kies je in het tweede jaar voor CLIL dan zijn aardrijkskunde en geschiedenis de vakken die aangeboden worden als CLIL-vak met Engels als doeltaal.

Lessentabel 2A Latijn
Lessentabel 2A LATIJN CLIL

Graad II (aso)

3 WETENSCHAPPEN - LATIJN (2020-2021) – 3 WETENSCHAPPEN – LATIJN – CLIL (2020-2021)4 WETENSCHAPPEN - LATIJNZoek je graag verklaringen bij concrete vaststellingen tijdens demonstratieproeven en leerlingenpractica? Dan is de richting Wetenschappen jouw richting. In de wetenschapsvakken leer je het wetenschappelijk denkproces aan.In de lessen wiskunde wordt een sterk accent gelegd op het ontwikkelen van je wiskundig denken. Kies je voor de optie Latijn, dan krijg je in graad II kennis van de manier waarop (de) taal in de oudheid gebruikt werd, hoe het Latijn evolueerde en verdiep je je verder in de Romeinse cultuur als fundament van onze maatschappij. Kies je in het derde jaar voor CLIL dan is geschiedenis het vak dat aangeboden wordt als CLIL-vak met Engels als doeltaal; in het vierde jaar is M.O. het CLIL-vak met Engels als doeltaal. (CLIL is niet mogelijk in 4 Wetenschappen Latijn).

Lessentabel 3 Wetenschappen Latijn (2020-2021)
Lessentabel 3 Wetenschappen Latijn CLIL (2020-2021)
Lessentabel 4 Wetenschappen Latijn

Graad III (aso)

5 MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN - LATIJN6 WETENSCHAPPEN – WISKUNDE - LATIJN Kies je voor de studierichting Moderne talen-wetenschappen - Latijn dan volg je een richting die de combinatie biedt van de 2 polen ‘Moderne talen’ en ‘wetenschappen’ (een taalkundige en wetenschappelijke vorming). Je bent hierbij geboeid door taal en je verdiept je ook graag in de socioculturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt. De wetenschappelijke vakken maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes waarbij wiskundige principes toegepast worden. Kies je voor de studierichting Wetenschappen-wiskunde - Latijn dan volg je een richting die de combinatie biedt van de 2 polen ‘Wetenschappen’ en ‘Wiskunde’ (een wetenschappelijke en wiskundige vorming). In de pool ‘Wetenschappen’ maken de wetenschappelijke vakken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes waarbij wiskundige principes toegepast worden. In het poolvak’ wiskunde’ kom je tot wiskundige modellen waarin problemen kunnen beschreven en opgelost worden. Op die manier verwerf je niet alleen kennis en algemene denkmethodes maar ontwikkel je ook belangrijke attitudes zoals nauwkeurigheid, kritische zin en doorzettingsvermogen. Kies je voor de optie Latijn, dan zal je veel aandacht besteden aan de cultuurstudie en lectuur, literaire genres waarin teksten bestudeerd worden zowel qua inhoud als qua stijl.

Lessentabel 5 Moderne Talen – Wetenschappen/Latijn
Lessentabel 6 Wetenschappen – Wiskunde/Latijn

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x